خدماتی که توسط مرکز مطالعات راهبردی هوشمندسازی سیستم های مدیریت انجام می‌شود بدین شرح است:

آموزش تخصصی

  • آموزش و کادر سازی کارشناسان و مدیران هوشمند صنعتی، اجتماعی و اقتصادی با ارائه گواهینامه از موسسات و دانشگاه‌های معتبر داخلی و بین المللی
  • ارائه کامل کیس استادی های مختلف در حوزه هوشمندسازی سیستم‌های مدیریتی

 

همایش و سمینار

  • ارائه سمینارهای تخصصی به صورت حضوری در اقصی نقاط کشور
  • ارائه همایش‌های تخصصی بصورت مجازی در حوزه هوشمندسازی سیستم‌های مدیریتی

 

کتاب

  • ارائه کتب، جزوات، اسلاید و سی دی های متنوع در حوزه هوشمندسازی سیستم‌های مدیریت

 

طراحی و اجرا

  • مطالعه و پیاده‌سازی مدل انحصاری هوشمندسازی سیستم‌های مدیریت در شرکت‌ها و سازمان‌ها
  • مطالعه، طراحی و اجرای مدل انحصاری هوشمند سازی سیستم‌های مدیریت در بخش‌های مختلف شرکت‌ها و سازمان‌ها