نمایش یک نتیجه

دوره مقدماتی هوشمند سازی سیستم های مدیریتی

4.50 2 رای
مقدمه سازمان وتعاریف آن ویدئو بررسی تعاریف سازمان از منظر هوشمندی مدیریت و سیر تکاملی ویدئو بررسی سیر تکاملی مدیریت…
group0
رایگان!